Kreolčina

Kreolčina ako taká sa vyvinula v dôsledku európskeho koloniálneho obchodovania. Kreolské jazyky založené na európskom základe nájdeme hlavne v rovníkovom pásme a v krajinách s prístupom k oceánu, po celej Zemi. Kreolčinou sa hovorilo ale aj hovorí v pobrežných oblastiach Ameriky, západnej Afriky, západnej Indie, pozdĺž pobrežia juhovýchodnej Ázie až po Filipíny, Macao, Malajziu a Oceániu. Atlantické kreolské jazyky nesú v sebe prvky afrických jazykov. Kreolské jazyky Indického oceánu majú zasa prvky ázijských jazykov.

Kapverdská kreolčina je kreolský jazyk založený na základoch jazyka Portugalského. Ide o najstaršiu známu a dodnes používanú kreolčinu na svete, vďaka čomu má osobitý význam v štúdiách kreolských jazykov. Napriek skromnej veľkosti Kapverdských ostrovov sa aj tu vytvorili rôzne dialekty kapverdskej kreolčiny a v podstate každý ostrov používa iný. Kapverdskú kreolčinu však možno rozdeliť na dve základné vetvy a to Sorlavento (záveterná) a Barlavento (náveterná). Sorlavento kreolčina sa používa na ostrovoch Brava, Fogo, Maio a Santiago, zatiaľ čo kreolčina Barlavento na ostrovoch Boa Vista, Sal, Santo Antão, São Nicolau a São Vicente.

Zaujali vás Kapverdské ostrovy ? Cestujte s nami za akciové ceny!

Napriek tomu že kapverdská kreolčina je materským jazykom väčšiny kapverdčanov, úradným jazykom je Portugalčina a mnoho najmä mladých ľudí hovorí aj po Francúzsky. História vzniku a pôvodu kapverdskej kreolčiny je zahalená rúškom záhad a dohád, najmä kvôli nedostatku písomností a určitej ignorácii tohto jazyka zo strany Portugalska. Existujú však tri teórie o jej vznku. Prvá, monogenetická, hovorí o tom, že kapverdská kreolčina bola vytvorená portugalcami, zjednodušením portugalského jazyka tak, aby mu rozumeli africký otroci. Iní sa domnievajú, že tento jazyk vznikol presne naopak, teda že ho vytvorili africký otroci nahradením africkej slovnej zásoby tou portugalskou a použitím západoafrickej gramatiky. Tretia a teda posledná teória, je teóriou lingvistov, ktorí sa domnievajú, že kreolčina na týchto ostrovoch vznikla spontánne medzi obyvateľstvom narodeným už tu, teda že ju nevytvorili ani prisťahovalci z Afriky ani portugalčania. Ani pri pôvode slovnej zásoby tohto jazyka sa kompetentní nezhodujú, no napriek tomu je jasné, že väčšina slov pochádza z portugalčiny. Zvyšok je z viacerých jazykov západnej Afriky, z angličtiny, francúzštiny a dokonca aj latinčiny.

Kapverdy obyvatelia v pristave